گزارش سبزوار پيام

گزارش / تاریخ: 23 مهر 1390 / کد مطلب: 765 / نظرات: 0


قانون عصاي سفيد/ روزي كه دنيا براي نابينايان روشن شد


قانون عصاي سفيد روزي كه دنيا براي نابينايان روشن شد  'عصاي سفيد' يك سمبل بين المللي است كه در آن رعايت و تدوين حقوق نابينايان به دولت ها و كشورها و مؤسسات نابينايي جهان توصيه شده است. تصويب قانون عصاي سفيد در سال 1938 در حقيقت پاياني بر حركت نابينايان در مسير تاريكي بوده است.  
 به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، چهل سال پيش، دو تن از نيك انديشان آمريكايي به نام هاي دكتر ناول پري، رياضيدان كاليفرنيايي و دكتر هاكوبس تنبروك، بيانيه اي در خصوص حمايت از حقوق نابينايان صادر كردند و به همين مناسبت روز 15 اكتبر را كه مطابق با 23 مهر ماه است، به نام روز' بين المللي عصاي سفيد' نامگذاري شده است.
اين بيانيه در سال 1938 ميلادي برابر با 1317 هجري شمسي از طرف فدراسيون جهاني نابينايان به رسميت شناخته شد.
عصاي سفيد نابينا، نشانگر قدرت نابينا و بيانگر درخواست كمك وي براي راهنمايي است و سمبل حقوق نابينايان است، نابينايان مي توانند با استفاده از آن به جاي چشم، محيط اطراف خود را مورد شناسايي قرار دهند و با احساس امنيت به رفت و آمد بپردازند.
عصاي سفيد نشانه شناخت فرد نابينا به ديگران است تا با مراقبت، ايمني آنان را تامين كند.
قانون عصاي سفيد، با ارائه امكانات بيشتر، تصويري جديد از نابينايان در جامعه ترسيم مي كند و از افراد نابينا مي خواهد كه به منظور حمايت از منافع خود از همه مراحل اين قانون مطلع بوده و آنرا به تأييد دولت خود برسانند.
هم اكنون بسياري از ملل مختلف مفاد اين بيانيه را پذيرفته و بصورت قانون، همه يا بخشي از آنرا به مورد اجرا گذارده اند. اين قانون شامل 7 ماده و 9 تبصره است.
* براساس اين قانون، دولت موظف است كه نابينايان و ديگر معلولان جسمي را تشويق كند تا در همه امور اجتماعي و اقتصادي دولت شركت كنند و در نتيجه به كار و اشتغال يابند.
* نابينايان و ديگر معلولان جسمي، حق استفاده آزادانه از خيابان ها و بزرگراه ها، پياده روها و ساير مكان هاي همگاني و همينطور وسايل حمل و نقل، هتل و اماكن عمومي را دارند.
* رانندگاني كه با وسايل نقليه خود از خيابان مي گذرند، در صورت نزديك شدن به نابينايي كه از عصاي سفيد يا متاليك استفاده مي كند، يا اينكه سگ راهنما به همراه دارد يا از بازوبند نابينايي استفاده مي كند، موظفند كه احتياط لازم را بعمل آورند تا صدمه اي به نابينا وارد نشود.
* هر شخص يا سازماني كه بخواهد بطور غير مجاز در استفاده شخص نابينا و يا معلول از تسهيلات همگاني محدوديتي ايجاد كند، يا اينكه حقوق نابينايان و ديگر معلولان عاقل و بالغ را ناديده بگيرد، بايد مجرم شناخته شود.
* هر سال، مسوولين دولت بايد روز 15 اكتبر را بعنوان بزرگداشت عصاي سفيد به نحو شايسته اي ارج نهند و اهميت قانون عصاي سفيد را مورد بحث قرار داده و از مردم بخواهند كه رفتار معقولانه اي با معلولان داشته باشند و با همكاري صميمانه قدم هاي مؤثري براي آنها بردارند.
* دولت موظف است كه افراد نابينا يا ديگر معلولان جسمي را در بخش هاي دولتي و شعب آن و همينطور مدارس دولتي با شرايط مساوي، چون ديگر افراد اجتماع بپذيرند، مگر اينكه معلوليت خاص آنها مانع انجام كار در آن مراكز باشد.
* افراد نابينا و ديگر معلولان جسمي، همچون ديگر اعضاي اجتماع حق دارند در كشور خود بر اساس شرايط و مقررات قابل اجرا براي همه از خانه هاي مسكوني آماده براي كرايه ماهانه يا اجاره سالانه استفاده كنند.
* نابينايان و ديگر معلولان حق تام و برابر دارند كه از مكانها، مزايا، تسهيلات و امتيازات وسايل حمل و نقل همگاني چون هواپيما، وسايل موتوري، قطار، اتوبوس، خودروها، كشتي و ديگر وسايل نقليه و هتل، مسافرخانه، مكان هاي عمومي و مراكز تفريحي و مذهبي ديگر محل هايي كه عموم مردم بدانجا جمع مي شوند، استفاده كنند و اگر در بعضي شرايط محدوديتي وجود داشته باشد اين محدوديت بايد قانوني و قابل اجرا براي همگان باشد.  

نظرات شما

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


0 نظر در صف تاييد است.