اخبار سبزوار پيام : اجتماعی


اخبار » اجتماعی / تاریخ خبر: 27 مهر 1395 / کد مطلب: 11413 / نظرات: 0


اطلاع رساني لازم در بحث بيماري هاي واگير ضروري لازم است


معاون پرورشي وتربيت بدني مديريت آموزش سبزوار گفت :اطلاع رساني در مباحث بيماري هاي واگيردار ضروري است .
علي مهر آرا درجمع اعضاي كميته لامت با بيان اين مطلب گفت :اطلاع رساني بيشتر باعث موفقيت درطرحهاي بهداشتي ودرماني خواهد شد.
وي خاطر نشان كرد :پديكلوز درسال جاري متاسفانه شيوع بيشتري درسطح مدارس داشته واين امرآگاهي بخشي بيشتر والدين را مي طلبد .
اين مسئول اظهار داشت :به پديكلوز نبايد به عنوان يك بيماري نگاه كردبلكه توجه به مشكلات ان مي تواند مانع ازگسترش دربين افراد ديگر شود.
مهرآرا كمبود مربي بهداشت درسطح مدارس روستايي ازجمله مدارس عشايري وبخش روداب سبزوار را خاطر نشان شدوتصريح كرد:مراكز بهداشتي ودرماني وخانه هاي بهداشت روستايي بايستي دررسيدن به نتايج مورد نظر درمدارس دانش آموزان را ياري نمايند.
درادامه اين جمله نيز دكتر نودهي كارشناس مركز بهداشتي درماني سبزوار نيز درسخناني به تشريح پديكلوز پرداخت وگفت :افزايش حضور مردم درمراكز درماني براي اين موضوع نشاندهنده جديت آنان درمبارزه با آن است .
وي برخي علائم آن ازجمله خارش شديد سرتوسط دانش آموزان را يادآورشدوگفت :براي درمان اين موضوع نيز استفاده از شامپوهاي مخصوص وهمچنين وجه والدين وتوجه به وسايل به وسايل شخصي موردتاكيد است .
وي درعين حال گفت :خوشبختانه شامپوهاي لازم براي مبارزه باپديكلوز وجود داشته ودر اختيار دانش آموزان به قيمت هر عدد هزارريال قرار مي گيرد.
درادامه اين جمله نيز كارشناسي بهداشت مدارس آموزش وپرورش سبزوار نيز در سخناني خواستار پيش بيني لازم نسبت به شيوع بالاي پديكلو زدرمدارس شد .
همچنين برراهكارهاي جايگزين بدون عارضه ودرعين حال مناسب براي احمدخسروجردي پديكلوز تاكيد كرد.

منبع: سايت خبري تحليلي سبزوار پيام
www.SabzevarPayam.com
نظرات شما

نام:

ايميل:
وب:
شماره امنيتي:
نظر شما:


0 نظر در صف تاييد است.